Status: Cancelled

Server time: 21.09.2023 17:23

DPS tender card #SE-VO-2023/003393-001
Automatické meteorologické stanice

Information

ID of tender
41422
Name of content of tender
Automatické meteorologické stanice
Tender ref. no.
SE-VO-2023/003393-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
117 619,20 EUR
Main CPV
38300000-8 - Measuring instruments
Further CPV
38410000-2 - Metering instruments
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup automatických meteorologických staníc pre expertíznu činnosť. Vychádza z potrieb projektu „Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných polymérov v prírodnom prostredí pre účely modelovania vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania rizík“. AMS predstavuje ucelený systém schopný merať, ukladať a posielať všetky definované meteorologické veličiny na lokálny dátový server prostredníctvom mobilného operátora. Vybudovaním laboratória a odberných miest vzoriek sa získajú relevantné a exaktné podklady, ktoré spolu so základnými meteorologickými parametrami poslúžia na presnejšiu identifikáciu nebezpečenstva požiarov v podmienkach Hasičského a záchranného zboru SR.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.06.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Petronela Pitoňáková
petronela.pitonakova@minv.sk
+421 250944427

Documents