Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 18:50

DPS tender card #2021-5,6-018
Výzva č. 16 Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel - I. kategória

Information

ID of tender
41423
Name of content of tender
Výzva č. 16 Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel - I. kategória
Tender ref. no.
2021-5,6-018
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
34300000-0 - Parts and accessories for vehicles and their engines
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov I. kategórie tovarov pre nadstavby nákladných motorových vozidiel.
Podrobný zoznam náhradných dielov tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing Gabriela Adamčíková
adamcikova@olo.sk
+421 947925835

Documents