Status: Completed

Server time: 26.09.2023 01:23

DPS tender card #2/2023
Nákup rúr pre OZ lesnej techniky - časť „B“- výzva č. 02/2023

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
41429
Name of content of tender
Nákup rúr pre OZ lesnej techniky - časť „B“- výzva č. 02/2023
DPS category
časť „B“ - Nákup oceľových rúr
Tender ref. no.
2/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 102,40 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup oceľových rúr s nasledovnou špecifikáciou:
oceľová rúra 406,4 x 8 I = 8 m - 3 kusy
oceľová rúra 406,4 x 8 I = 6 m - 6 kusov
oceľová rúra 610 x 8 I = 8 m - 5 kusov
oceľová rúra 1016 x 8 I = 13 m - 1 kus
oceľová rúra 1016 x 8 I = 9 m - 1 kus

Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky (RSLT Bánovce nad Bebravou, Partizánska 71, Bánovce nad Bebravou), od miesta nakládky. Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky od miesta nakládky x 2.
Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Lesnej Techniky, RSLT Bánovce nad Bebravou, Partizánska 71, Bánovce nad Bebravou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.05.2023 14:30:00
Planned opening of bids
25.05.2023 14:35:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents