Status: Completed

Server time: 26.09.2023 02:07

DPS tender card #1/2023
Nákup rúr pre organizačnú zložku OZ Tatry, Expedičný sklad Zákamenné, časť „C“ (s dopravou) – výzva č. 1/2023

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
41430
Name of content of tender
Nákup rúr pre organizačnú zložku OZ Tatry, Expedičný sklad Zákamenné, časť „C“ (s dopravou) – výzva č. 1/2023
DPS category
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Tender ref. no.
1/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 200,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup plastových rúr podľa opisu vo výzve na predkladanie ponúk

Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Tatry, Expedičný sklad Zákamenné, 029 56 Zákamenné

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Address
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovak republic
Process supervisor
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Documents