Status: Completed

Server time: 26.09.2023 01:16

DPS tender card #2/2023
Nákup rúr pre organizačnú zložku OZ Tatry, Expedičný sklad Liptovský Hrádok, časť „C“ (s dopravou) – výzva č. 2/2023

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
41431
Name of content of tender
Nákup rúr pre organizačnú zložku OZ Tatry, Expedičný sklad Liptovský Hrádok, časť „C“ (s dopravou) – výzva č. 2/2023
DPS category
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Tender ref. no.
2/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
11 200,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup plastových rúr podľa opisu vo výzve na predkladanie ponúk

Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Tatry, Expedičný sklad Liptovský Hrádok, Pri úpuste 730, 033 01 Liptovský Hrádok

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Address
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovak republic
Process supervisor
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Documents