Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 10:48

DPS card #SE-VO1-2023/004248
Stĺpiky, pletivá, zábrany a ich súčasti DNS

Information

ID of tender
41570
Name of content of tender
Stĺpiky, pletivá, zábrany a ich súčasti DNS
Tender ref. no.
SE-VO1-2023/004248
Public tender journal ref. no.
č. 140/2023 zn. 23589-MUT zo dňa 18.07.2023
EU journal ref. no.
2023/S 135-430913 zo dňa 17.07.2023
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
315 203,56 EUR
Main CPV
34928200-0 - Fences
Further CPV
44231000-8 - Made-up fencing panels
34928310-4 - Safety fencing
34928320-7 - Guardrails
34996300-8 - Control, safety or signalling equipment for parking facilities
44312000-0 - Fencing wire
44312300-3 - Barbed wire
34928220-6 - Fencing components
44313000-7 - Metal netting
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku stĺpikov, pletív, zábran a ich súčastí.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

DNS so SPEED KATALOGom.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.08.2023 10:00:00
Planned opening of requests
14.08.2023 10:00:00
Doba trvania DNS
05.09.2027 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Documents