Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:24

DPS card #770/2024
Architektonické, projekčné a inžinierske služby - DNS

Information

ID of tender
41672
Name of content of tender
Architektonické, projekčné a inžinierske služby - DNS
Tender ref. no.
770/2024
Public tender journal ref. no.
č. 26/2024 zo dňa 06.02.2024 pod značkou 3811 – MUS
EU journal ref. no.
75849-2024 z 5.02.2024
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
900 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71300000-1 - Engineering services
71500000-3 - Construction-related services
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
71241000-9 - Feasibility study, advisory service, analysis
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71243000-3 - Draft plans (systems and integration)
71244000-0 - Calculation of costs, monitoring of costs
71245000-7 - Approval plans, working drawings and specifications
71246000-4 - Determining and listing of quantities in construction
71247000-1 - Supervision of building work
71248000-8 - Supervision of project and documentation
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
71251000-2 - Architectural and building-surveying services
71319000-7 - Expert witness services
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
71351200-5 - Geological and geophysical consultancy services
71351730-9 - Geological prospecting services
71315300-2 - Building surveying services
71520000-9 - Construction supervision services
71521000-6 - Construction-site supervision services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom čiastkových zákaziek v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude poskytovanie architektonických, projekčných, inžinierskych služieb bežne dostupných na trhu, ako aj služieb s tým spojených, pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti. Bližší opis čiastkových zákaziek je uvedený v súťažných podkladoch.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
04.03.2024 12:00:00
Planned opening of requests
04.03.2024 13:00:00
Doba trvania DNS
22.03.2026 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Lenka Batková
lenka.batkova@uniba.sk
+421 918110003
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Tenders