Status: Completed

Server time: 28.09.2023 16:26

DPS tender card #DNS PL 7/2022-002
Čistenie a nátery trakčných stožiarov v úsekoch 154, 1653 a 269

Information

ID of tender
41928
Name of content of tender
Čistenie a nátery trakčných stožiarov v úsekoch 154, 1653 a 269
Tender ref. no.
DNS PL 7/2022-002
Public tender journal ref. no.
28271-WYP
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
87 624,09 EUR
Main CPV
45442190-5 - Paint-stripping work
Further CPV
45442180-2 - Repainting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu – náterov stožiarov na uskutočnenie plánovaných opráv zariadení PTZ na mestských dráhach a obnovu ochranného náteru trakčných stožiarov ako nosného systému trakčného vedenia trolejbusov a električiek v prenájme DPB, a. s.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2023 09:00:00
Planned opening of bids
13.06.2023 09:30:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents