Status: Completed

Server time: 11.07.2020 15:22

Tender card #S/01568/OVO/2017
Vosk - hemostyptický prostriedok

Information

ID of tender
42
Name of content of tender
Vosk - hemostyptický prostriedok
Tender ref. no.
S/01568/OVO/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 709,04 EUR
Main CPV
33141125-2 - Material for surgical sutures
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Hemostyptické prostriedky používané na zastavenie krvácania počas chirurgických operačných zákrokov v hrudnej a cievnej chirurgii na sternum, rebrá a kosti.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Schedule

Ponuka
03.02.2017 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents