Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 11:31

Tender card #FNTN-2023-08-NZ-Infúzne roztoky
Infúzne roztoky

Information

ID of tender
42089
Name of content of tender
Infúzne roztoky
Tender ref. no.
FNTN-2023-08-NZ-Infúzne roztoky
Public tender journal ref. no.
23595 - MST
EU journal ref. no.
2023/S 135-432464
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
261 138,9200 EUR
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka tovarov: Infúzne roztoky, vrátane dopravy na miesto plnenia do nemocničnej lekárne verejného obstarávateľa v postavení kupujúceho na základe vystavených objednávok a za podmienok uvedených v rámcovej dohode počas jej trvania. Lieky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke vo verejnej súťaži musia spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, spĺňať požadované kritéria podľa platnej legislatívy a podľa registračného rozhodnutia, byť dodávané v originálnom balení.
Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy.
Predmet zákazky je rozdelený do 23 častí. Keďže sa bude vyhodnocovať predmet zákazky jednotlivo tzn. každá časť samostatne, uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.08.2023 09:00:00
Planned opening of bids
31.08.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lenka Kiss-Tóthová
lenka.kiss-tothova@fntn.sk
+421 326566235

Documents

Časť č.1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 062,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 508,5000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 140,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 675,9000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 040,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 439,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 550,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.8

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 600,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.9

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 780,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
139 303,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.11

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 200,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.12

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 502,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.13

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 213,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.14

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 295,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.15

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
532,0200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.16

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 692,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.17

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 336,1000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.18

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 828,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.19

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 618,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.20

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
869,6500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.21

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
713,5500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.22

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 219,9000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.23

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 018,5000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621400-3 - Blood substitutes and perfusion solutions
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement