Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 11:36

DPS card #3635/2023
Kancelárske potreby a kancelársky papier – DNS 2023

Information

ID of tender
42092
Name of content of tender
Kancelárske potreby a kancelársky papier – DNS 2023
Tender ref. no.
3635/2023
Public tender journal ref. no.
VVO č. 110/2023 zo dňa 06.06.2023 pod zn. 19553-MUT
EU journal ref. no.
Ú. v. EÚ 2023/S 106-332121
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
713 350,89 EUR
Main CPV
30192000-1 - Office supplies
Further CPV
30197642-8 - Photocopier paper and xerographic paper
42994230-1 - Laminators
42994220-8 - Lamination accessories
39541130-6 - String
39292500-0 - Rulers
39292400-9 - Writing instruments
39292300-8 - Drawing instruments
39292100-6 - Blackboards
39264000-0 - Fittings for loose-leaf binders or files
39263100-4 - Desk sets
39263000-3 - Desk equipment
37823700-0 - Paper for maps
22800000-8 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú kancelárske potreby a kancelársky papier slúžiace na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania.

Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2023 09:00:00
Planned opening of requests
06.07.2023 10:00:00
Trvanie DNS
07.07.2025 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Juraj Tóth
juraj.toth@rec.uniba.sk
+421 290109617
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Tenders