Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:33

DPS card #OCOZ/3718/2023
Nábytok pre UK 2023-2027

Information

ID of tender
42117
Name of content of tender
Nábytok pre UK 2023-2027
Tender ref. no.
OCOZ/3718/2023
Public tender journal ref. no.
19776-MUT
EU journal ref. no.
2023/S 108-340239
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 356 448,00 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie nábytku bežne dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS).
Ide najmä o dodávanie kancelárskeho nábytku, nábytku do internátov (skrine, stolíky, postele, stoličky, police,...), nábytok do bytov a apartmánov, ubytovní, nábytok do rokovacích miestností, do spoločenských miestností, archívne skrine, mobilné a statické regály pre archív,.....
Súčasťou dodania sú aj súvisiace služby, ktoré budú bližšie špecifikované vo výzvach na predkladanie ponúk. Ide napr. o zameranie, dopravu na miesto plnenia, vynesenie a vyloženie tovaru na konkrétne miesto, montáž, likvidáciu a odvoz odpadu a pod.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
20.07.2023 10:00:00
Planned opening of requests
20.07.2023 10:30:00
Doba trvania DNS
01.08.2027 14:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Sylvia Pavlíková
sylvia.pavlikova@uniba.sk
+421 918110025
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Tenders