Status: Completed

Server time: 03.06.2020 05:16

Tender card #PSC/2019/271
Spotrebný materiál pre tlačiarne (OEM)

Information

ID of tender
4267
Name of content of tender
Spotrebný materiál pre tlačiarne (OEM)
Tender ref. no.
PSC/2019/271
Type of tender
Zákazka do 5 000 EUR
Type of public tender
Zákazka do 5 000 EUR
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
30125000-1 - Parts and accessories of photocopying apparatus
Further CPV
30125100-2 - Toner cartridges
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
90500000-2 - Refuse and waste related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodávka ORIGINÁL (OEM) TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU (ďalej len "tonery") do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení pre potreby Psychosociálneho centra, vrátane služieb spojených s ich dodávkou do sídla verejného obstarávateľa, vykládkou na určené miesto, bezplatným odberom použitých obalov a zabezpečením ekologickej likvidácie použitých tonerov podľa platných predpisov, pričom použité tonery prevezme dodávateľ od verejného obstarávateľa pri dodávke nových tonerov.

Originálne tonery:
Originálne tonery a spotrebné materiály sú priamo od výrobcov príslušných tlačových zariadení t.j. tlačové zariadenie a spotrebný materiál sú tej istej značky. Musia byť nové a zabalené v originálnom obale. Musia spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. Originálne tonery a spotrebný materiál nesmú byť repasované, kompatibilné alebo od alternatívneho výrobcu. Nesmú byť renovované, vyrobené z už použitých tonerov a dielov a nesmie byť v nich použitý doplnený náhradný prachový toner, atrament alebo optický valec.
Originálne tonery a spotrebné materiály musia mať ochranné známky výrobcu, garantujúce nepoškodenie stroja a musia byť na každej náplni, ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na toneroch aplikuje.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Psychosociálne centrum
Address
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439
Link to online profile of contracting authority
https://pscentrum.sk/o-nas/zverejnovane-dokumenty/vyzvy/2019/

Documents