Status: Ongoing

Server time: 12.05.2021 12:18

Tender card #07-A2-2019
Kanalizačné služby

Information

ID of tender
4279
Name of content of tender
Kanalizačné služby
Tender ref. no.
07-A2-2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 000,00 EUR
Main CPV
90400000-1 - Sewage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie kanalizačných služieb -čistenie žúmp, septikov a akumulačných nádrží pre objekty v správe Správy mestskej zelene v Košiciach (areál Rastislavova 79, fontány, Mestský park, Košický hrad, Záhrada Bernátovce, strediská a ďalšie).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.07.2019 09:00:00
Planned opening of bids
24.07.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Documents