Status: Completed

Server time: 20.02.2020 21:53

Tender card #6094/2019
ZŠ Hollého - stavebné úpravy jedálne

Information

ID of tender
4286
Name of content of tender
ZŠ Hollého - stavebné úpravy jedálne
Tender ref. no.
6094/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
21 470,71 EUR
Main CPV
45214210-5 - Primary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je úprava jedálne základnej školy s obsahom prác:
- demontáž plastových výplní otvorov, obloženia stien,
- odstránenie povlakovej podlahy,
- demontáž záchoda, umývadiel, príslušenstva, potrubí,
- búranie muriva, dlažby, podkladov dlažby; odsekanie stien z obkladačiek; vysekanie rýh,
- zhotovenie prekladov, priečok, hydroizolácií, penetrácií; potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou; zhotovenie omietok, samonivelizačnej stierky, cementového poteru
- dodanie a montáž výplní otvorov,
- dodanie a montáž kazetového podhľadu,
- dodanie a montáž keram. obkladačiek, povlak. podlahy, podlahy z keram. dlaždíc,
- dokončovacie práce – nátery a maľby,
- elektromontáže.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.07.2019 11:00:00
Planned opening of bids
18.07.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents