Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 10:51

DPS card #SE-VO1-2023/004422
Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou_DNS

Information

ID of tender
42922
Name of content of tender
Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou_DNS
Tender ref. no.
SE-VO1-2023/004422
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
5 257 203,92 EUR
Main CPV
35000000-4 - Security, fire-fighting, police and defence equipment
Further CPV
39540000-9 - Miscellaneous cordage, rope, twine and netting
18931100-5 - Rucksacks
18444111-4 - Crash helmets
18424000-7 - Gloves
18143000-3 - Protective gear
33735000-1 - Goggles
33735100-2 - Protective goggles
32342100-3 - Headphones
35110000-8 - Firefighting, rescue and safety equipment
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka materiálu slúžiaceho predovšetkým pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou v súvislosti s činnosťami útvarov MV SR, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 181, 184, 189, 323, 337, 350 a 395, ako aj poskytnutia súvisiacich služieb akými sú dodanie tovaru na určené miesto, vrátane jeho vyloženia. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny CPV kód z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
26.09.2023 09:00:00
Planned opening of requests
26.09.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@minv.sk

Documents