Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 05:01

Tender card #LO-OVS-144-23
SW riešenie Service Desk - dodávka, implementácia a následné služby

Information

ID of tender
42942
Name of content of tender
SW riešenie Service Desk - dodávka, implementácia a následné služby
Tender ref. no.
LO-OVS-144-23
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je dodávka a implementácia diela – SW riešenia „Service Desk“ a následné služby technickej podpory: starostlivosť, údržba, vývoj, konkultácie a školenia, dodanie SW pre rozšírenie diela.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na podávanie návrhov
14.08.2023 10:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@spp.sk
+421 915913198

Documents