Status: Ongoing

Server time: 05.06.2020 17:46

Tender card #OB19SNC42
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.

Information

ID of tender
4302
Name of content of tender
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.
Tender ref. no.
OB19SNC42
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
41 667,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „MÚ Senec – Rekonštrukcia budovy pre technické služby“. Rekonštrukcia budovy pre technické služby a kotolne v rozsahu bližšie špecifikovanom v prílohe č. 1. Ide najmä o práce typu: zmena dispozície objektu – vybudovanie sádrokartónovej priečky, zamurovanie otvorov okien a dverí, stierkovanie stien, oprava starej omietky, ale tiež kompletná inštalácia zdravotechniky a kúrenia.

Odporúčame obhliadku objektu. V prípade záujmu o prehliadku objektu prosíme kontaktovať pána Škrípa na tel. čísle 0904 286 245.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2019 09:00:00
Planned opening of bids
23.07.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Senec
Address
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Slovak republic
Process supervisor
Marek Halmo
senec.halmo@proebiz.com
+421 949581914
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Documents