Status: Ongoing

Server time: 14.10.2019 01:31

Tender card #OB19SNC44
Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec

Information

ID of tender
4310
Name of content of tender
Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec
Tender ref. no.
OB19SNC44
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
11 170,83 EUR
Main CPV
03452000-3 - Trees
Further CPV
03451300-9 - Shrubs
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Brief description of tender or procurement

a) Výsadba nového trávnika (úprava terénu, odstránenie pôvodného trávnika, navážka hliny a výsadba nového trávnika) b) Výsadba listnatých vzrastlých stromov s koreňovým balom. Spolu bude vysadených 52 stromov. Výsadba listnatých krov nižšieho vzrastu s koreňovým balom – 20 krov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2019 12:00:00
Planned opening of bids
09.08.2019 12:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Senec
Address
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Slovak republic
Process supervisor
Marek Halmo
senec.halmo@proebiz.com
+421 949581914
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Documents