Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 08:59

DPS card #SE-VO1-2023/004422
Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál_DNS

Information

ID of tender
43173
Name of content of tender
Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál_DNS
Tender ref. no.
SE-VO1-2023/004422
EU journal ref. no.
2023/S 145-464555
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
12 274 400,00 EUR
Main CPV
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
Further CPV
32550000-3 - Telephone equipment
32551000-0 - Telephone cables and associated equipment
32551500-5 - Telephone cables
32552000-7 - Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy
32552100-8 - Telephone sets
32552110-1 - Cordless telephones
32552410-4 - Modems
32250000-0 - Mobile telephones
32252000-4 - GSM telephones
30213200-7 - Tablet computer
32260000-3 - Data-transmission equipment
32270000-6 - Digital transmission apparatus
32400000-7 - Networks
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka vybraného sortimentu telefónnych prístrojov, modemov, routerov, smartfónov, tabletov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 324, 325, 322 a 302, ako aj poskytnutia súvisiacich služieb akými sú dodanie tovaru na určené miesto, vrátane jeho vyloženia, odber a ekologická likvidácia použitého spotrebného materiálu a pod. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny CPV kód z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
28.08.2023 09:00:00
Planned opening of requests
28.08.2023 09:30:00
Doba trvania DNS
08.09.2027 08:20:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@minv.sk
+421 961605439

Documents