Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 07:09

Tender card #R1-9/220/2019
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel

Information

ID of tender
4337
Name of content of tender
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel
Tender ref. no.
R1-9/220/2019
Public tender journal ref. no.
171/2019; 23264-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
111 340,00 EUR
Main CPV
50430000-8 - Repair and maintenance services of precision equipment
Further CPV
50433000-9 - Calibration services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Vykonávanie overovania a kalibrácie určených meradiel autorizovanou osobou, metrologických kontrol, údržby a opráv určených meradiel v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2019 10:00:00
Planned opening of bids
19.09.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents