Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:56

Tender card #R1-9/221/2019
Služby osobnej dozimetrie

Information

ID of tender
4347
Name of content of tender
Služby osobnej dozimetrie
Tender ref. no.
R1-9/221/2019
Public tender journal ref. no.
171/2019; 23262-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
40 330,00 EUR
Main CPV
71700000-5 - Monitoring and control services
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Úradné meranie a vyhodnocovanie dávok osobných dozimetrických veličín (ďalej len „kontrola“) autorizovanou osobou v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane vykonávania metrologickej kontroly, overovania, kalibrácie a prenájmu meradiel.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.09.2019 10:00:00
Planned opening of bids
11.09.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents