Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:55

Tender card #FNsP FDR/RVO/2233/2023
Zabezpečenie komplexných stravovacích služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Information

ID of tender
43651
Name of content of tender
Zabezpečenie komplexných stravovacích služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/2233/2023
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 142/2023 - 20.07.2023, 23905-MSS
EU journal ref. no.
2023/S 137-438953
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
7 367 744,08 EUR
Main CPV
55320000-9 - Meal-serving services
Further CPV
55321000-6 - Meal-preparation services
55520000-1 - Catering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: Zabezpečenie komplexných stravovacích služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Súčasťou predmetu zákazky je:
- výroba, príprava a podávanie stravy pre pacientov
- transport stravy na jednotlivé lôžkové oddelenia verejného obstarávateľa
- výroba, príprava a podávanie stravy zamestnancov v priestoroch stravovacej prevádzky
- mechanizmus objednávania, poskytovania, distribúcie, evidencie objednanej a odobratej stravy a jej zúčtovania
(elektronický systém)

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
06.09.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Varmuzeková
zvarmuzekova@nspbb.sk
+420 484413886

Documents