Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 01:17

Tender card #FNTN-2023-07-NZ-Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín

Message detail #441166

Delivery date and time
04.09.2023 15:15:46
From
Fakultná nemocnica Trenčín
To
All
Type
Other
Subject
Oznámenie o zmene termínov, úprave súťažných podkladov a o vykonaní redakčnej opravy

Vážení záujemcovia,

verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, Vám týmto v rámci verejného obstarávania v prílohe tejto správy zasiela Oznámenie o zmene termínov, úprave súťažných podkladov a o vykonaní redakčnej opravy spolu s aktualizovanými súťažnými podkladmi ku dňu 04.09.2023.S pozdravomIng. Miroslav Pitek, BSBA