Status: Ongoing

Server time: 18.05.2024 15:18

Tender card #FNTN-2023-07-NZ-Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín

Information

ID of tender
43923
Name of content of tender
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Tender ref. no.
FNTN-2023-07-NZ-Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Public tender journal ref. no.
27599 - MST
EU journal ref. no.
2023/S 154-487271
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
178 467,43 EUR
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Further CPV
39143112-4 - Mattresses
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Nemocničné lôžka pre FN Trenčín v uvedených počtoch v zmysle nasledovných častí: 1. Detské lôžko; 2. Transportné lôžko 1 (Stretcher s RTG ložnou plochou); 3. Transportné lôžko 2 (Stretcher s integrovanými váhami a motorizovaným transportom); 4. Vyšetrovacie lehátko; 5. Vyšetrovacie lehátko so zdvihom; 6. Pôrodné lôžko; 7. Aplikačné lôžko; 8. Transportné kreslo.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis a Cena predmetu zákazky/zmluvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2023 09:00:00
Planned opening of bids
20.09.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Pitek
miroslav.pitek@fntn.sk
+421 326566560

Documents

Detské lôžko

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18 454,74 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Outcome of tender
One-off Contract

Transportné lôžko 1 (Stretcher s RTG ložnou plochou)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 683,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Outcome of tender
One-off Contract

Transportné lôžko 2 (Stretcher s integrovanými váhami a motorizovaným transportom)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
52 436,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Outcome of tender
One-off Contract

Vyšetrovacie lehátko

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 413,08 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Outcome of tender
One-off Contract

Vyšetrovacie lehátko so zdvihom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 115,48 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Outcome of tender
One-off Contract

Pôrodné lôžko

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 068,63 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Outcome of tender
One-off Contract

Aplikačné lôžko

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
61 674,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Outcome of tender
One-off Contract

Transportné kreslo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 620,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192120-9 - Hospital beds
Outcome of tender
One-off Contract