Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 00:19

Tender card #FNTN-2023-07-NZ-Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín

Message detail #441837

Delivery date and time
06.09.2023 15:16:04
From
Fakultná nemocnica Trenčín
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov 2,3,4

Vážení záujemcovia,
verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica Trenčín, Vám na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Nemocničné lôžka pre FN Trenčín“, v prílohe tejto správy zasiela Vysvetlenie súťažných podkladov - 2,3,4 a aktualizovanú Prílohu č. 1 - Technická špecifikácia.
S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA