Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 00:43

Tender card #FNTN-2023-07-NZ-Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín

Message detail #442432

Delivery date and time
07.09.2023 11:46:46
From
Fakultná nemocnica Trenčín
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov - 5

Vážení záujemcovia,
verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica Trenčín, vám na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Nemocničné lôžka pre FN Trenčín“, v prílohe tejto správy zasiela Vysvetlenie súťažných podkladov - 5.
S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA