Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 23:53

Tender card #FNTN-2023-07-NZ-Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín

Message detail #467930

Delivery date and time
15.11.2023 14:06:03
From
Fakultná nemocnica Trenčín
To
All
Type
Other
Subject
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania pre časti č. 4 a 5

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás upovedomiť o zrušení použitého postupu zadávania zákazky v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Nemocničné lôžka pre FN Trenčín“ pre časti č. 4 a 5. Oznámenie je prílohou tejto správy.

S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA