Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 15:16

Tender card #3386/2017-260
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky

Information

ID of tender
440
Name of content of tender
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky
Tender ref. no.
3386/2017-260
EU journal ref. no.
2018/S 068-150998
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
44 627 803,00 EUR
Main CPV
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie Projektov pozemkových úprav v príslušnej časti predmetu zákazky a
ich udržiavanie v aktuálnom stave do schválenia v zmysle zákona o pozemkových úpravách v katastrálnych územiach
Slovenskej republiky.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk
11.05.2018 10:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2022 10:00:00
Planned opening of bids
12.04.2022 11:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
27.06.2022 13:00:00
Planned opening of bids
27.06.2022 13:30:00
Lehota na predkladanie ponúk
18.07.2022 08:00:00
Planned opening of bids
18.07.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Address
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovak republic
Process supervisor
Matúš Porubčanský
matus.porubcansky@land.gov.sk
+421 259266232

Documents

1. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 179 592,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
Framework Agreement

2. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 881 951,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
Framework Agreement

3. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 566 260,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
Framework Agreement