Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 09:27

DPS card #VZ27/2023
VZ27/2023 - Nábytek pro Český rozhlas - Dynamický nákupní systém

Information

ID of tender
44182
Name of content of tender
VZ27/2023 - Nábytek pro Český rozhlas - Dynamický nákupní systém
Tender ref. no.
VZ27/2023
Public tender journal ref. no.
Z2023-032783
Type of tender
Zvláštní postup
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
2 300 000,00 Kč
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Centralised tender
No
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Content of tender

Specifický nábytek pro Český rozhlas

Brief description of tender or procurement

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky požaduje výrobu a dodání nábytku, který zadavatel není schopen předem taxativně definovat (atypický nebo specifický nábytek), včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota předmětného DNS činí 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Method of submitting bids
Online only
Socially Responsible Public Procurement (SRPP)

Yes

Schedule

Lhůta pro podání žádostí
30.08.2023 11:00:00
Planned opening of requests
30.08.2023 11:10:00
Zavedený DNS
14.09.2027 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Český rozhlas
Address
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Czech Republic
Process supervisor
Eva Gottová
eva.gottova@rozhlas.cz
+420 720387820

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.