Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 10:57

DPS tender card #20020/2023/KP/VO
Zabezpečenie dodávky elektriny a distribučných služieb pre Dopravný úrad od roku 2024

Information

ID of tender
44200
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky elektriny a distribučných služieb pre Dopravný úrad od roku 2024
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Tender ref. no.
20020/2023/KP/VO
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb Dopravného úradu ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach uvedených v prílohe č. 2, a to počas obdobia od 01.01.2024 – 31.12.2024.

Predpokladaný objem odobratej elektriny je 71 007,00 kWh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.10.2023 14:00:00
Planned opening of bids
02.10.2023 14:05:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic

Documents