Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 07:06

Tender card #LO-OVS-158-23
Kancelárske a rokovacie stoličky

Information

ID of tender
44255
Name of content of tender
Kancelárske a rokovacie stoličky
Tender ref. no.
LO-OVS-158-23
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je dodávanie kancelárskych a rokovacích stoličiek a ich montáž (ak je to potrebné), nasledovných kategórií:
1. KATEGÓRIA I. - kancelárska stolička pre nižší manažment a referentov
2. KATEGÓRIA II. - kancelárska stolička pre vyšší a stredný manažment
3. KATEGÓRIA III. - rokovacia stolička na kolieskach (bez opierok na ruky)
4. KATEGÓRIA IV. - rokovacia stolička – 4 nohy
5. KATEGÓRIA V. - rokovacie kreslo
Stoličky musia spĺňať minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky v zmysle nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami a jeho príloh. Špecifikácia pre jednotlivé kategórie je uvedená v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov.

Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 18.08.2023, 10:00 hod.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.08.2023 10:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@spp.sk
+421 915913198

Documents