Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 20:30

DPS tender card #DNS 5/2021-013
Pneumatiky, protektory, disky PN5_2023

This tender is part of a DPS #DNS 5/2021 Pneumatiky, protektory, disky

Information

ID of tender
44398
Name of content of tender
Pneumatiky, protektory, disky PN5_2023
Tender ref. no.
DNS 5/2021-013
Public tender journal ref. no.
00016-MUT
EU journal ref. no.
2021/S 255-676383
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
132 741,00 EUR
Main CPV
34913200-2 - Retreaded tyres
Further CPV
19513100-6 - Tyre-cord fabric
34351100-3 - Tyres for motor cars
34352100-0 - Tyres for trucks
34352200-1 - Tyres for buses
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka pneumatík, protektorov a diskov pre vozidlá MHD, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 349, 195, 343 (pneumatiky) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2023 08:00:00
Planned opening of bids
11.08.2023 08:15:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents