Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 00:32

Tender card #FNTN-2019-ŠF-NZ-02
Pumpy a dávkovače

Information

ID of tender
4446
Name of content of tender
Pumpy a dávkovače
Tender ref. no.
FNTN-2019-ŠF-NZ-02
Public tender journal ref. no.
21246 - MST
EU journal ref. no.
2019/S 146-359028
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
368 165,33 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nasledovného nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu:
Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 1 volumetrickej pumpy
Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 2 lineárnych púmp a 1 volumetrickej pumpy umiestený v dokovacej stanici so 4 pozíciami
Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 3 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici so 6 pozíciami
Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 4 lineárnych púmp a 3 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici so 8 pozíciami
Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 48 lineárnych púmp a 24 volumetrických púmp
Enterálna pumpa
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností a množstvo predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.08.2019 10:00:00
Planned opening of bids
28.08.2019 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 917492846

Documents