Status: Ongoing

Server time: 21.01.2022 02:47

Tender card #29150/2019-220
Lesné kolesové traktory -

Information

ID of tender
4455
Name of content of tender
Lesné kolesové traktory -
Tender ref. no.
29150/2019-220
Public tender journal ref. no.
21260- MST
EU journal ref. no.
2019/S 146-359022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
309 000,00 EUR
Main CPV
16700000-2 - Tractors
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 10 l paliva.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2019 09:00:00
Planned opening of bids
02.09.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Emília Pecníková
emilia.pecnikova@lesy.sk
+421 918444225

Documents