Status: Completed

Server time: 01.03.2024 04:46

DPS tender card #07814/2022/ODDVO-008
SPŠ J. Murgaša - inovačno technická zóna - technológie - výzva č. 7

Information

ID of tender
44593
Name of content of tender
SPŠ J. Murgaša - inovačno technická zóna - technológie - výzva č. 7
Tender ref. no.
07814/2022/ODDVO-008
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 541,33 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30232110-8 - Laser printers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – učebnej pomôcky pre žiakov SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici: 3D tlačiareň pre tlač viacerými a tvrdými materiálmi v rámci projektu „Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica - Moderné vzdelávacie technologické centrum pre podporu digitalizácie priemyslu, ktoré je spolufinancované z integrovaného regionálneho operačného programu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2023 09:00:00
Planned opening of bids
11.08.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Marta Juríčková
marta.jurickova@bbsk.sk
+421 940608017

Documents