Status: Ongoing

Server time: 21.01.2022 03:21

Tender card #29167/2019-220
Hydraulické ruky

Information

ID of tender
4463
Name of content of tender
Hydraulické ruky
Tender ref. no.
29167/2019-220
Public tender journal ref. no.
21253 - MST, Vestník č. 155/2019
EU journal ref. no.
2019/S 146-359025
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 765 000,00 EUR
Main CPV
43328100-9 - Hydraulic equipment
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Jedná sa o dodávku jedného typu výrobku
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym technikom, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku hydraulických rúk podľa špecifikácie, technických parametrov a výbavy predmetu zákazky, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000 Mth vrátane, v rozsahu určenom výrobcom na hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2019 09:00:00
Planned opening of bids
02.09.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222

Documents