Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 10:24

Tender card #TA -2023/520
Terénne automobily Pick-up 4x4

Information

ID of tender
44799
Name of content of tender
Terénne automobily Pick-up 4x4
Tender ref. no.
TA -2023/520
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 709 000,00 EUR
Main CPV
34131000-4 - Pick-ups
Further CPV
50000000-5 - Repair and maintenance services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom obstarávania je dodávka jedného modelu terénneho automobilu Pick-up 4x4 s príslušenstvom, ktorý zvyčajne podľa prieskumu trhu dodáva jeden dodávateľ.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 5 l paliva, vrátane vykonania kompletných záručných servisných prehliadok v cene vozidiel vrátane materiálu, filtrov a práce mechanika pri záruke 60 mesiacov alebo 150 000 km, t.j. minimálne 7 záručných servisných prehliadok (uplatniteľné v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku).Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám, požiadavkám pre prihlásenie vozidla v SR a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.10.2023 12:00:00
Planned opening of bids
18.10.2023 12:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents