Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 10:47

DPS card #DNS NL 7/2023
Nákup informačných a komunikačných technológií

Information

ID of tender
44941
Name of content of tender
Nákup informačných a komunikačných technológií
Tender ref. no.
DNS NL 7/2023
Public tender journal ref. no.
27703-MUT
EU journal ref. no.
2023/S 155-496940
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
300 000,00 EUR
Main CPV
30213300-8 - Desktop computer
Further CPV
30213100-6 - Portable computers
30230000-0 - Computer-related equipment
48620000-0 - Operating systems
32250000-0 - Mobile telephones
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktroé bude slúžiť na zadávanie zákaziek dodania tovaru v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu – nákup informačných a komunikačných technológií (zabezpečenie obnovy vyradených IT a komunikačných technológií a príslušenstva, komponentov pre opravy IT a KT).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
12.09.2023 11:00:00
Planned opening of requests
12.09.2023 11:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
12.09.2027 00:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents