Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 12:47

Tender card #5/2023
Výmena MaR pre klimatizáciu a vzduchotechniku NTC

Information

ID of tender
45215
Name of content of tender
Výmena MaR pre klimatizáciu a vzduchotechniku NTC
Tender ref. no.
5/2023
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45331200-8 - Ventilation and air-conditioning installation work
Further CPV
50730000-1 - Repair and maintenance services of cooler groups
50700000-2 - Repair and maintenance services of building installations
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie nového riadenia MaR pre vzduchotechniku, zdroj tepla a zdroj chladu NTC vrátane programového vybavenia pre centrálny dispečing pre MaR, migrácia ústredne EPS Siemens CI1145 a zabezpečenie ich servisnej podpory

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2023 10:00:00
Planned opening of bids
25.08.2023 10:01:00

Promoter

Subject's name
Národné tenisové centrum, a.s.
Address
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Documents