Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:58

Tender card #TSK13
"Rekonštrukcia budovy CSS - AVE"

Information

ID of tender
4587
Name of content of tender
"Rekonštrukcia budovy CSS - AVE"
Tender ref. no.
TSK13
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 734 598,36 EUR
Main CPV
45215220-5 - Construction work for social facilities other than subsidised residential accommodation
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Centra sociálnych služieb v Dubnici nad Váhom. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.10.2019 08:00:00
Planned opening of bids
21.10.2019 09:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Trenčiansky samosprávny kraj
Address
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Documents