Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 11:56

Tender card #6/2023
Ochranné pokrytie tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra

Information

ID of tender
45966
Name of content of tender
Ochranné pokrytie tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra
Tender ref. no.
6/2023
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Goods, Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45236112-8 - Flatwork for tennis court
Further CPV
30194900-4 - Work surface protection covers
45432110-8 - Floor-laying work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie nového ochranného pokrytia tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra (ďalej len „Predmet zákazky“).
Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu plnenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2023 10:00:00
Planned opening of bids
08.09.2023 10:01:00

Promoter

Subject's name
Národné tenisové centrum, a.s.
Address
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Documents