Status: Completed

Server time: 05.06.2020 17:44

Tender card #6542/2019
Stavebné úpravy operačného strediska MsP

Information

ID of tender
4612
Name of content of tender
Stavebné úpravy operačného strediska MsP
Tender ref. no.
6542/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 627,54 EUR
Main CPV
45212314-0 - Historical monument or memorial construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je úprava povrchov podlahy a stien - otlčenie omietok potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou, penetrácia, vápenná štuková omietka, vybudovanie sadrokartónovej priečky, osadenie zárubní, maľby a nátery, dodanie a montáž podlahy z keramickej dlažby, elektromontážne práce, presun monitorovacieho zariadenia.
Presnejšie rozdelenie prác – viď výkaz výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2019 11:00:00
Planned opening of bids
15.08.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Mária Beňová
maria.benova@topolcany.sk
+421 385340232
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents