Status: Completed

Server time: 05.06.2020 19:11

Tender card #6846/2019
Oprava sociálnych zariadení - Bývalá ZŠ Gagarinova (SKDK prízemie)

Information

ID of tender
4614
Name of content of tender
Oprava sociálnych zariadení - Bývalá ZŠ Gagarinova (SKDK prízemie)
Tender ref. no.
6846/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
23 304,95 EUR
Main CPV
45214210-5 - Primary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kompletná oprava sociálnych zariadení nachádzajúcich sa na prízemí bývalej ZŠ Gagarinovej v Topoľčanoch pozostávajúca z demontáže zariaďovacích predmetov zdravotechniky a odpadového potrubia; demontáže radiátorov a stien z plechu; odsekania obkladačiek; búrania dlažieb a podkladov pod dlažbami; otlčenia omietok; vysekania rýh; zhotovenia zdravotechniky - vnútornej kanalizácie a vnútorného vodovodu; zhotovenia nivelačných stierok a izolácií proti vode; penetrovania; potiahnutia stien sklotextílnou mriežkou; zhotovenia omietok; dodania a montáže obkladov vnútorných stien; dodania a montáže SDK podhľadov; dodania a montáže podláh z keramických dlaždíc; dodania a montáže ohrievača vody a vykurovacích telies; dodania a montáže montovaných WC kabín, dodania a montáže zariaďovacích predmetov zdravotechniky; dokončovacích prác – maľby a nátery; elektromontáží.
Presnejšie rozdelenie prác – viď výkaz výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2019 11:00:00
Planned opening of bids
15.08.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Mária Beňová
maria.benova@topolcany.sk
+421 385340232
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents