Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 13:22

DPS card #DNS NL 8/2023
Úprava geometrickej polohy koľaje

Information

ID of tender
46183
Name of content of tender
Úprava geometrickej polohy koľaje
Tender ref. no.
DNS NL 8/2023
Public tender journal ref. no.
29471-MUP
EU journal ref. no.
2023/S 165-520459
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
400 000,00 EUR
Main CPV
45234121-0 - Tramway works
Further CPV
34941300-8 - Tramline
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktoré bude slúžiť na zadávanie zákaziek úprav geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím automatickou strojnou podbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají.
Dodávateľ zabezpečí úpravu polohy koľajových pásov otvoreného koľajového zvršku tvoreného zo žliabkových koľajníc tvaru NT1, NT3, Ri 60, ako aj hlavových koľajníc tipu 49 E1 upevnených na drevených, resp. betónových podvaloch s rozchodom 1000 mm.
Práce vykoná na základe technickej projektovej dokumentácie a pokynov objednávateľa s doložením výstupného protokolu s grafickým výstupom podbíjacieho stroja pred a po podbití definujúcim aktuálnu polohu na konkrétnom mieste upravovanej trate s dodržaním platných predpisov pre geometrickú polohu koľaje s toleranciou do 3 mm pre vzájomnú polohu koľajnicových pásov.
Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady prepravu zariadení na pracovisko v rámci siete električkových tratí, kontrolu ako aj dodržiavanie bezpečnosti pri práci.
Práce budú vykonávané podľa pokynov objednávateľa a v čase výluk električkovej dopravy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
26.09.2023 10:00:00
Planned opening of requests
26.09.2023 10:15:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents