Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 12:13

DPS card #NL DNS 9/2023
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach

Information

ID of tender
46410
Name of content of tender
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach
Tender ref. no.
NL DNS 9/2023
Public tender journal ref. no.
31096 - MUS
EU journal ref. no.
2023/S 176-552958
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
400 000,00 EUR
Main CPV
34121100-2 - Public-service buses
Further CPV
50112110-7 - Body-repair services for vehicles / IA23-5 - Overhaul and repair
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravy autobusov Irisbus Citelis 12m, Iveco Rošero First, Iveco Urbanway 10,5 m, Iveco Urbanway 12m, SOR BN 9,5, SOR BN 10,5, SOR NB 12, SOR NB 18, SOR NS 12, SOR NS 12 Electric, Otokar Kent C 18,75, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 8,6, Solaris New Urbino 18, Solaris Urbino 12 Hydrogen, Mercedes – Benz CapaCity, SOR C 10,5, Solaris Urbino 15 CNG, SOR EBN 8, Iveco Daily po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a cenový návrh opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania nových náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí, doprava – odvoz a dovoz autobusu do a z opravy. Sprievodná dokumentácia k oprave – technologické postupy, dokumentácia k vyhotoveným zvarom a protokoly o skúškach.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
24.10.2023 09:00:00
Planned opening of requests
24.10.2023 10:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Documents