Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 12:47

DPS card #45/2023
Nákup počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva 2023 – 2026

Information

ID of tender
46545
Name of content of tender
Nákup počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva 2023 – 2026
Tender ref. no.
45/2023
Public tender journal ref. no.
31042-MUT, Vestník č. 179/2023 zo dňa 13. 9. 2023
EU journal ref. no.
2023/S 175-549456
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
1 748 169,22 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva bežne dostupných na trhu pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Ide najmä o dodávanie:
-výpočtovej techniky a príslušenstva
-tlačiarní, skenovacích zariadení a príslušenstva
-doplnkové príslušenstvo k výpočtovej technike

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
12.10.2023 09:00:00
Planned opening of requests
12.10.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents