Status: Cancelled

Server time: 15.12.2019 06:32

Tender card #UtVO/36650
Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP,2.NP

Information

ID of tender
4658
Name of content of tender
Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP,2.NP
Tender ref. no.
UtVO/36650
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
117 936,53 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
45310000-3 - Electrical installation work
39715210-2 - Central-heating equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia meštianskeho domu” – Trojičné námestie 11. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu interiérov vstupných priestorov 1.NP a celého 2.NP a 3.NP. Predmetom zákazky je však len rekonštrukcia interiérov vstupných priestorov 1.NP a celého 2.NP
Cieľom je rekonštrukcia – modernizácia interiéru vstupných priestorov 1. NP a celého 2. NP.
Rozsah prác:
▪ Stavebná časť – búracie práce a architektúra
▪ Vzduchotechnika
▪ Elektroinštalácie
▪ Zdravotechnika
▪ Ústredné vykurovanie
Súčasťou zákazky je/sú:
- vypracovanie plánu organizácie výstavby
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce
- projekt skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach
- odvoz stavebnej sute na certifikovanú skládku vrátane poplatkov
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.08.2019 09:00:00
Planned opening of bids
27.08.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Documents