Status: Completed

Server time: 23.05.2024 08:14

Tender card #2023VZ001
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 – r. 2023

Information

ID of tender
46669
Name of content of tender
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 – r. 2023
Tender ref. no.
2023VZ001
Public tender journal ref. no.
Z2023-040330
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
250 000 000,00 Kč
Main CPV
50222000-7 - Repair and maintenance services of rolling stock
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 – r. 2023

Brief description of tender or procurement

Předmětem Veřejné zakázky je:
a) provedení periodické vyvazovací opravy sad hnacích podvozků elektrických jednotek řady 471 železničních kolejových vozidel dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace;
b) provedení změn stavu Podvozků schválených ČD. Skutečný rozsah změn stavu Podvozků bude určen na základě Komisionální prohlídky příslušného Podvozku. Tato výhrada je činěna v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ;
c) provedení předem nepředvídaných opravárenských prací, včetně případného odstranění násilného poškození Podvozku. Skutečný rozsah nezbytných a předem nepředvídaných souvisejících opravárenských prací bude určen na základě Komisionální prohlídky příslušného Podvozku. Tato výhrada je činěna v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
10.11.2023 17:00:00

Public Promoter

Subject's name
DPOV, a.s.
Address
Husova 635/1b
Přerov
751 52, Czech Republic
Process supervisor
Šárka Goldmannová
goldmann@apcconsult.cz
+420 602754288
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Documents

Complete public documentation for the tender can be found on the Profile of the contracting authority.