Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 05:45

Tender card #2/2019/AK
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách

Information

ID of tender
4674
Name of content of tender
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách
Tender ref. no.
2/2019/AK
Public tender journal ref. no.
23177-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
677 973,45 EUR
Main CPV
45212222-8 - Gymnasium construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.09.2019 09:00:00
Planned opening of bids
10.09.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Malacky
Address
Bernolákova 5188
Malacky
90101, Slovak republic
Process supervisor
Anna Kubinová
anna.kubinova@malacky.sk
+421 347966179

Documents